Stříhání jako pomoc při léčení dětského traumatu

Stříhání nůžkami může mít v léčbě dětského traumatu překvapivé pozitivní účinky. Terapeutické stříhání nůžkami je technika, kterou využívají dětští psychologové a terapeuti v případě překonávání traumatické události. Tato metoda umožňuje dětem vyjádřit své emoce, uvolnit napětí a obnovit pocit kontroly. Jak tato technika může pomoci dětem procházet léčebným procesem a čím může být prospěšná těm, které ničím takovým neprošly?

Blog (7)

Vyjádření emocí

Děti, které zažily jakékoliv trauma, mohou mít obtíže s vyjádřením svých emocí pomocí slov. Stříhání nůžkami poskytuje nonverbální prostředek, kterým mohou děti vyjádřit své emoce. Například mohou stříhat papír v různých tvarech, které symbolizují jejich pocity, jako je vztek, strach, smutek nebo třeba frustrace. Prostřednictvím stříhání se děti mohou zbavit emocionálního napětí a vyjádřit to, co těžko vysloví slovy.

Uvolnění napětí

Traumatické zážitky mohou vést ke zvýšenému napětí a úzkosti v těle dítěte. Pravidelné pohyby stříhání nůžkami mohou pomoci uvolnit toto napětí a snížit úzkost. Děti mohou pociťovat znatelné zklidnění a uvolnění, když se soustředí na samotný pohyb stříhání a poslouchají zvuk stříhání papíru.

Získání kontroly

Traumata často berou dětem pocit kontroly nad jejich životem. Stříhání nůžkami může být způsobem, jak dětem poskytnout pocit kontroly. Můžou si vybrat, jaké tvary budou stříhat, jak rychle nebo pomalu a jaké materiály budou využijí. Tímto způsobem se děti stávají aktivními účastníky terapeutického procesu a mohou znovu pocítit, že mají nějaký vliv na své prostředí.

Uklidnění a relaxace

Pravidelné pohyby stříhání nůžkami mohou působit uklidňujícím způsobem na nervový systém dítěte. Pohyb ruky a sledování, jak papír mění svůj tvar, může pomoci snížit úzkosti a napětí. Stříhání nůžkami může být také zaměřeno na zlepšení soustředění a rozptýlení od negativních myšlenek.

Symbolický význam

Stříhání nůžkami může mít v terapii dětského traumatu také symbolický význam - dítě totiž může stříhat papír na malé kousky, které reprezentují nepříjemné vzpomínky, traumatické události nebo negativní myšlenky. Tímto způsobem se může zbavit negativní energie a symbolicky zničit nebo transformovat nepříjemné zážitky.

Terapeutické stříhání by mělo být prováděno v bezpečném prostředí a ideálně i pod dohledem odborníka, který může poskytnout dítěti podporu, strukturu a vhodné techniky pro jeho léčbu.